"Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć sie kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

Patrzaj teraz na lasy,

Jako prze zimne czasy

Wszystkę swą krasę drzewa utraciły,

A śniegi pola wysoko przykryły.

Po chwili wiosna przyjdzie,

Ten śnieg z nienagła zéjdzie

A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,

W rozliczne barwy znowu sie odzieje.

Nic wiecznego na świecie:

Radość sie z troską plecie,

A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,

W ten czas masz ujźrzeć odmianę naprędszą.

Ale człowiek zhardzieje,

Gdy mu sie dobrze dzieje;

Więc też, kiedy go Fortuna omyli,

Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.

Lecz na szczęście wszelakie

Serce ma być jednakie;

Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,

To da, to weźmie, jako sie jej widzi.

Ty nie miej za stracone,

Co może być wrócone:

Siła Bóg może wywrócić w godzinie;

A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.”

 

Jan Kochanowski, Pieśń IX, Księgi wtóre

Wykonawcy

Organizatorzy

Program Festiwalu

Czarnolas, Gródek, Policzna, Zwoleń, Opactwo, Janowiec to miejscowości znacznie oddalone od centrów kulturalnych z utrudnionym dostępem do kultury wysokiej, dlatego istnieje tutaj na nią szczególne zapotrzebowanie. Twórcy festiwalu wypracowali nie tylko swoją własną oryginalną formułę, ale także stworzyli szczególną więź pomiędzy artystami i publicznością. Piękno otaczającej przyrody i historia miejsc, w których odbywają się koncerty dodatkowo wzmacniają wrażenia estetyczne odbieranej sztuki. Ponieważ festiwal spotyka się z zainteresowaniem zarówno społeczności lokalnej jak i melomanów z całej Polski dochodzi do licznych spotkań i rozmów również pomiędzy samą publicznością. W festiwal są zaangażowane instytucje publiczne, domy kultury, samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie kultury i sztuki jak i przedstawiciele władz na najwyższym krajowym szczeblu.

Kiedy słyszymy od naszej publiczności, partnerów, samorządowców, że poprzez festiwal słuchają więcej muzyki klasycznej, czy doświadczają innych form sztuki w ich życiu oznacza to, że pomyślnie realizujemy nasze zamierzenia. Wychodząc ze wspólnych korzeni i tradycji, dziedzictwa Jana Kochanowskiego zmierzamy do współtworzenia polskiej kultury i aktywnego w niej uczestniczenia.

Od początku istnienia Czarnoleskiego Festiwalu Sztuk równolegle odbywały się Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne prowadzone przez wybitnych polskich pedagogów:

dr hab. Edwarda Wolanina oraz dr Radosława Sobczaka. Oprócz lekcji mistrzowskich z fortepianu w dotychczasowych edycjach warsztatów pianiści mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach na instrumentach dawnych z prof. Markiem Toporowskim(wirginał, klawesyn, klawikord) oraz Dorotą Stawarską(klawesyn), warsztatach tańca towarzyskiego (Piotr Wilczyński), tańca barokowego (Edgar Lewandowski), mogli uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach festiwalowych i na koniec dnia mieli możliwość spotkania z występującymi artystami oraz zadawania im pytań dotyczących ich pracy artystycznej. Do tego mogli korzystać z sesji relaksacyjnych, wycieczek historycznych i przyrodniczych śladami Jana Kochanowskiego. To wszystko sprawia, że rozwój artystyczny młodzieży jest bogatszy i pełniejszy o różne doświadczenia stanowiące fundament pod przyszłą, własną działalność twórczą. Mistrzowskie Warsztaty w Czarnolesie wyznaczają nowe trendy w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w Polsce. W warsztatach uczestniczą także nauczyciele fortepianu przekładając zdobytą wiedzę i doświadczenie na grunt nauczania szkolnego.

Czarnoleski Festiwal Sztuk jest dynamicznie rozwijającym się wydarzeniem kulturalnym o randze ogólnopolskiej z oryginalną formułą uczestniczenia w kulturze wypracowaną przez Dyrektora artystycznego festiwalu Edward Wolanina. Festiwal łączy w sobie różne dziedziny sztuki jak muzyka, poezja, malarstwo z wyraźną dominacją muzyki. W każdej edycji festiwalu podstawą do artystycznych poszukiwań jest dziedzictwo Jana Kochanowskiego. Nie stanowi ono jednak elementu nadrzędnego, lecz jest inspiracją, sprzyjającą przestrzenią do nowych wyzwań artystycznych.

Począwszy od pierwszej edycji program festiwalu przemierza przez różne obszary sztuki. Podtytuły kolejnych edycji to: „czerpiąc ze źródeł”, „ująć nieuchwytne”, „sztuka wolności”. Nawiązują one do różnych myśli filozoficznych, ważnych rocznic, dotykają jednocześnie metafizycznego wymiaru sztuki, zachęcając do odbioru sztuki w nieszablonowy sposób.

POZNAJ HISTORIĘ FESTIWALU

Na festiwalu gościliśmy zespół Polskiej Opery Królewskiej, Concerto Polacco, zespół muzyki dawnej IL TEMPO, duet lutniowy AbsoLutes oraz wybitnych artystów: Dawid Runtz, Rafał Janiak, Edward Wolanin, Marek Toporowski, , Andrzej Jagodziński, Agnieszka Wilczyńska, Filip Wojciechowski, Paweł Pańta, Cezary Konrad, Włodek Pawlik, Łukasz Pawlik, Dorota Stawarska, , Rafał Janiak, Robert Gierlach, Radosław Sobczak, Artur Jaroń, Jerzy Zelnik, , Bartosz Koziak, Jakub Karpoluk, Katarzyna Karpowicz, Kayo Nishimizu.

Na koncertach festiwalowych debiutowali młodzi artyści tacy jak: Magdalena Skierczyńska, Barbara Żołnierczyk, Eryk Parchański, Marianna Żołnacz, Julia Łopuszyńska, Julia Łozowska, Jan Bieniarz, Michał Oleszak, Tomasz Radziszewski. W ramach festiwalu odbyły się spotkania literackie, wykłady tematyczne, warsztaty tańca towarzyskiego i barokowego. Dotychczas podczas festiwali miały miejsce dwie wystawy prac malarskich, jedna wystawa prac fotograficznych oraz plener malarski zakończony wystawą prac uczestników.

W 2021 r. powołana została Czarnoleska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Rafała Janiaka składająca się z najlepszych studentów i absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, która zadebiutowała na Koncercie Inauguracyjnym.

regulamin płatności

polityka prywatności