II Czarnoleski Festiwal Sztuk

I Czarnoleski Festiwal Sztuk „czerpiąc ze źródeł”

oraz

I Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne 6-14 lipca 2019

 

 

Czarnoleski Festiwal Sztuk rozpoczął się Koncertem Inauguracyjnym w Dworku Jana Kochanowskiego

6 lipca o godz. 17:00 recitalem fortepianowym Dyrektora Festiwalu - prof. Edwarda Wolanina. W programie usłyszeliśmy: Barkarolę op. 60 , 3 Mazurki op. 56 oraz 24 Preludia op. 28 Fryderyka Chopina. Słowem wstępu przywitali publiczność: Kustosz Muzeum - Pani Maria Jaskot, Wójt Gminy Policzna - Pan Tomasz Adamiec oraz Prezes Fundacji Rzeka EN - Pani Natalia Wolanin.

 

7 lipca rozpoczęły się warsztaty pianistyczne w godzinach od 9-15 w Kaplicy za Dworkiem Jana Kochanowskiego. Na ten czas Kaplica nie była wyłączona ze zwiedzania i wiele osób wchodząc by obejrzeć kaplicę siadało i przysłuchiwało się zajęciom traktując wykonaniu uczniów jako swoisty koncert nagradzany oklaskami. O godz. 17:00 rozpoczął się Koncert na którym wystąpiła w programie solowym Natalia Wolanin, a następnie w programie pieśni polskich ze śpiewakami: Anita Szwacińska - sopran i Bartosz Szwaciński - tenor.

 

8 lipca wedle ustalonego planu odbywały się nadal warsztaty pianistyczne od 9-15 w Kaplicy oraz w Kościele w Gródku. o godz. 17:00 w Kaplicy miał miejsce recital klawesynowy w wykonaniu Doroty Stawarskiej. Utwory klawesynowe były prezentowane naprzemian z barwnymi opowieściami o instrumencie i kompozytorach co spotkało się z niezwykle życzliwym przyjęciem publiczności.

 

9 lipca  odbywały się warsztaty pianistyczne w godzinach od 9-15 w Kaplicy za Dworkiem Jana Kochanowskiego. O godz. 17:00 wystąpił zespół muzyki dawnej - "Okulnikus Ensemble" w składzie: Dorota Stawarska - klawesyn, Michał Bereza - skrzypce barokowe oraz Karolina Szewczykowska - viola da gamba.

 

10 lipca. odbywały się warsztaty pianistyczne w godzinach od 11:30-15 w Kaplicy za Dworkiem Jana Kochanowskiego. Wcześniej w godzinach 9-11 Pani Dorota Stawarska dla uczestników Warsztatów przeprowadziła krótki wykład o klawesynie i każdy z kursantów mógł grać na tym instrumencie zapoznając się z tajnikami gry.  O godz. 17:00 w Amfiteatrze odbył się koncert muzyki ludowej w wykonaniu Zespołu śpiewaczego z Mierziączki oraz Kapeli Tadeusza Sałbuta. Koncert prowadziła Pani Joanna Tęcza. Specjalnie przygotowaną niespodzianką był występ trzech członków z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. W trakcie koncertu panie z Zespołu śpiewaczego częstowały publiczność przygotowanymi przez siebie wspaniałymi pierogami oraz ciastem drożdżowym.

 

11 lipca odbywały się warsztaty pianistyczne w godzinach od 9-15 w Kaplicy za Dworkiem Jana Kochanowskiego. O godz. 17:00 rozpoczął się pierwszy z trzech zaplanowanych koncertów uczestników warsztatów. Na tym wieczorze wystąpili: Małgorzata Kruczek oraz Eryk Parchański oraz prof. Wolanin. Pomiędzy utworami uczestnicy warsztatów oraz prof. E. Wolanin czytali poezję Jana Kochanowskiego

 

12 lipca o godz. 8:00 wyruszyliśmy na wycieczkę do Źródeł Królewskich w Puszczy Kozienickiej następnie zwiedzaliśmy Kościół parafialny w Wysokim Kole, gdzie młodzież oraz prof. Wolanin grali na organach. Potem udaliśmy się do Zwolenia by zobaczyć Kościół a w nim kryptę Jana Kochanowskiego. Od 12:00 do 15:30 kontynuowaliśmy zajęcia warsztatowe. O godz. 17:00 odbył się kolejny koncert uczestników. Ponownie wystąpił Eryk Parchański i Małgorzata Kruczek. Pomiędzy utworami uczestnicy i prof. czytali tym razem poezję o Janie Kochanowskim.

 

13 lipca po godz. 8:00 wyruszyliśmy na zwiedzanie Zamku w Janowcu oraz Kościoła parafialnego w którym również graliśmy na organach. Warsztaty pianistyczne odbyły się w godzinach od 12:30-16 w Kościele w Gródku. Na wieczornym koncercie o godz. 17:00 wystąpili: Antonina Kusyk, Nikodem Pelc oraz Małgorzata Kruczek. Ponownie czytaliśmy poezję Jana Kochanowskiego pomiędzy utworami.

 

14 lipca o godz. 12:00 w Kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Gródku odbył się koncert finałowy w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy Mistrzowskich Warsztatów Pianistycznych oraz Natalia Wolanin i prof. Edward Wolanin. Po części artystycznej prof. Wolanin dziękował wszystkim uczestnikom, współorganizatorom, partnerom i sponsorom. Głos zabrała również Pani Kustosz Muzeum Jana Kochanowskiego - Maria Jaskot oraz ks. proboszcz parafii Bogusław Kasprzyk, poczym prof. Wolanin wręczył uczestnikom Warsztatów certyfikaty uczestnictwa, współorganizatorom i partnerom Dyplomy Mecenasa Kultury oraz podziękowania wszystkim, który przyczynili się do organizacji Czarnoleskiego Festiwalu Sztuk. Po zakończeniu przeszliśmy na teren Parafii, gdzie odbył się poczęstunek dla uczestników i gości specjalnych przygotowany przez Gminę Policzna.

W Mistrzowskich Warsztatach Pianistycznych czynny udział wzięło 5 osób. W ramach warsztatów codziennie rano oraz wieczorem odbywały się wspólne dyskusje. Przed śniadaniem Natalia Wolanin prezentowała temat przewodni do rozważań np. "Natura i Naturalność", "Dziecko w artyście", "Synteza sztuk", "Czerpiąc ze źródeł", "Narzędziownik pianisty".

Jeden wieczór poświęcony był na wspólne słuchanie laureatów niedawno zakończonego Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, przy okazji dyskutowaliśmy o tych wykonaniach oraz czy udział w konkursach jest jedyną drogą do zdobycia estrad światowych. Przy okazji rozważań na temat natury i naturalności jednego wieczoru oglądaliśmy film o Nadleśnictwie Zwoleń. Po wszystkich wydarzeniach dnia Natalia Wolanin przeprowadzała sesje relaksacyjne, a w sobotę 13 lipca o godz. 19:00 odbył się warsztat coachingowy na którym uczestnicy określali swoje cele życiowe, zawodowe, analizowali swoje zasoby wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Całemu Festiwalowi towarzyszyła wystawa 11 prac Emilii Kudarewko, uczennicy Liceum Plastycznego im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Dziewięć z nich było eksponowanych w Kordegardzie przy bramie parkowej, a trzy w trakcie koncertów w Dworku, następnie zaś w Kaplicy.

Emilia Kudarewko w ciągu trwania warsztatów oraz koncertów fotografowała uczestników oraz publiczność tworząc kronikę Festiwalu.

Powstało również w tym czasie 21 szkiców, które mamy nadzieję wkrótce wyeksponować na kolejnej wystawie w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

regulamin płatności

polityka prywatności