polityka prywatności

regulamin płatności

 

Idea

 

Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne w ramach „Czarnoleskiego Festiwalu Sztuk” zostały stworzone z myślą o innowacyjnym - holistycznym podejściu do zagadnienia rozwoju pianistycznego. Dom Jana Kochanowskiego, jego atmosfera przepełniona poezją daje ogromną porcję natchnienia i twórczej energii.

 

Naszą ideą jest spojrzeć na rozwój pianistyczny z więcej niż jednej perspektywy. Jak wiemy, nauka gry na fortepianie to bardzo złożony proces, zatem do pełnego i kompletnego rozwoju artystycznego niezbędne jest wszechstronne i wielopłaszczyznowe podejście. Bardzo ważne jest również środowisko, które nas otacza i oddziałuje na nasz rozwój. Musimy mieć świadomość tego, czy jest ono wspierające, czy też wręcz przeciwnie.

 

Wspólną pracą pełną pasji pragniemy osiągnąć wymierne efekty. Młody człowiek otrzymując potężną dawkę wiedzy i narzędzi do pracy nad swoim warsztatem z zakresu instrumentu, fizjologii, filozofii muzyki, motywacji przy odpowiednio wysokim zaangażowaniu ma szansę znacząco zwiększyć swoją efektywność w graniu, ćwiczeniu, realizacji swoich przedsięwzięć artystycznych.

 

Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne w Czarnolesie zostały stworzone po to, aby zainicjować nowy kierunek w rozumieniu rozwoju i kształcenia młodego adepta sztuki pianistycznej. Są przyjazną i wspierającą przestrzenią do nowych odkryć i inspiracji artystycznych, ale też i życiowych.

 

Dodatkowo sprzyjać będą :

- wymianie doświadczeń i wzajemnej inspiracji

- tworzeniu społeczności ludzi z pasją muzyczną i chęcią aktywnego, innowacyjnego rozwoju pianistycznego

- przecieraniu nowych szlaków myślowych, poszukiwaniu nowych rozwiązań

- poznaniu siebie w kontekście rozwoju unikalnej osobowości artystycznej

- otwartej dyskusji pomiędzy uczestnikami i wykładowcami o osobistych problemach związanych z grą na fortepianie

- otwartej rozmowie o stresie i o emocjach na scenie.

- tworzeniu przestrzeni do powstawania nowych projektów artystycznych i planów na przyszłość.

O Warsztatach

 

Nasze warsztaty odbywać się będą w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w terminie 18-24.07. Warsztaty dedykowane są osobom, które pragną w spokoju i pięknym otoczeniu doskonalić swój warsztat pianistyczny, pogłębiać zrozumienie muzyki, i lepiej poznać własną osobowość, nie tylko artystyczną. Warsztaty będą dużym wydarzeniem kulturalnym. Prowadzone będą przez dwóch wybitnych pedagogów - prof. Edwarda Wolanina i dr Radosława Sobczaka. Naszym zamierzeniem jest, aby uczestnikom warsztatów dostarczyć mnogości i różnorodności przeżyć artystycznych nie ograniczając się jedynie do muzyki fortepianowej. W ramach Warsztatów planowane są koncerty uczestników, dyskusje tematyczne, wykłady, sesje relaksacyjne, rozmowy o filozofii, warsztaty tańca towarzyskiego, poranna yoga, rozmowy z artystami. Zajęcia i koncerty odbywać się będą w pięknych obiektach: w Dworku - Muzeum Jana Kochanowskiego,  w Amfiteatrze przy Muzeum, w Kościele pw. Św. Trójcy w Gródku, w Kościele w Zwoleniu oraz w Kościele w Policznie. Założycielem Festiwalu i Warsztatów oraz ich dyrektorem artystycznym jest Edward Wolanin, wirtuoz fortepianu, juror międzynarodowych konkursów, wykładowca licznych kursów mistrzowskich, profesor i wieloletni pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Opiekę nad organizacją całego artystycznego przedsięwzięcia sprawuje 

 

Program Warsztatów

 

By zachować elitarny charakter tych warsztatów, umożliwić profesorom wnikliwą obserwację uczestników oraz zapewnić praktycznie całodzienny kontakt pomiędzy pedagogiem i uczestnikiem zakładamy, że w warsztatach weźmie udział maksimum 8 uczestników w  I turnusie.

 

I turnus warsztatów w terminie 18-24.07.2022 r. obejmuje udział w:

- 2 lekcjach mistrzowskich z prof. Edwardem Wolaninem
- 2 lekcjach mistrzowskich z dr Radosławem Sobczakiem

- 2 koncertach uczestników warsztatów wraz z omówieniem

- 2 lekcje wspólne (jedna 4h, druga 2h)

- warsztatach tańca towarzyskiego
- popołudniowych rozmowach filozoficznych
- wieczornych sesjach relaksacyjnych
- spotkaniach z artystami festiwalowymi

 

 

 

 

 

Uczestnictwo bierne obejmuje udział w:

- warsztatach tańca towarzyskiego
- popołudniowych rozmowach filozoficznych
- wieczornych sesjach relaksacyjnych
- spotkaniach z artystami festiwalowymi
- lekcjach mistrzowskich w roli słuchacza

 

Zajęcia na Warsztatach odbywają się codziennie.
Termin lekcji dla poszczególnych uczniów wyznacza profesor.

Dodatkowo w każdym turnusie planujemy zorganizować atrakcje turystyczne.

 

 

 

 Weź udział

 

 

Karta Zgłoszenia: 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

Opłata za jeden turnus warsztatów:
uczestnik czynny : 1450 zł
uczestnik bierny: 600 zł

 

Kwota ta zawiera wpisowe (250 zł - nie podlegające zwrotowi), nie zawiera opłaty za nocleg i wyżywienie. 

 

Możliwe jest wykupienie dodatkowych lekcji fortepianu z wybranym wykładowcą. 

 

Dodatkowa opcja:

Indywidualna sesja coachingowa 1,5 h - 100 zł

 

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 r.
Potwierdzenie przyjęcia zostanie przesłane mailem do dnia 3 lipca 2022 r.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
e-mail: biuro@rzeka-en.pl

 

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Warsztaty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2022 r. należy wpłacić wpisowe w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), na podane niżej konto bankowe:


Fundacja Rzeka EN
Samoklęski 84, 21-132 Kamionka
52 1600 1462 1821 9171 2000 0001 

 

Brak wpłaty wpisowego oznacza rezygnację z udziału w Warsztatach. Pozostałą część opłaty za Warsztaty (np. 1250 zł należy wpłacić na podane wyżej konto na początku warsztatów)

 

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 

Podczas Warsztatów istnieje możliwość zakwaterowania w :

  • Dworek Mieścisko - cena za nocleg od osoby wynosi 75 zł. Płatność gotówką na miejscu.

  • Agroturystyka pod Czarną Sosną, Biały Ług - cena za nocleg od osoby wynosi 70 zł od osoby. Płatność gotówką na miejscu.

 

Podczas Warsztatów istnieje możliwość wyżywienia w :

  • Dworek Mieścisko - śniadanie 25 zł od osoby w formie szwedzkiego stołu, natomiast obiadokolacja 40 zł od osoby. Płatność gotówką na miejscu.

 

W obu obiektach noclegowych są aneksy kuchenne/kuchnie do dyspozycji gości i istnieje możliwość samodzielnego przyrządzania sobie posiłków. 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH:

 

1. Uczestnicy urodzeni po 1 sierpnia 2006 r. mogą uczestniczyć w Warsztatach pod warunkiem pozostawania podczas całych Warsztatów pod opieką rodzica lub upoważnionego opiekuna. Istnieje możliwość wykupienia noclegu i wyżywienia dla rodzica.

 

 


2. Uczestnicy urodzeni między 1 sierpnia 2004 r. a 31 lipca 2006 r. powinni podczas Warsztatach pozostawać pod opieką rodzica lub upoważnionego opiekuna. Możliwy jest pobyt na Warsztatach pod opieką np. starszego uczestnika lub samodzielnie - za zgodą rodzica lecz w takiej sytuacji uczestnik zobowiązany jest do przywiezienia na Warsztaty specjalnej zgody, podpisanej przez rodzica i dostępnej do pobrania
3. Organizator Warsztatów jest jedynie pośrednikiem w organizacji zakwaterowania i wyżywienia pomiędzy uczestnikiem a obiektami noclegowymi.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

 

1. Ilość miejsc na warsztatach ograniczona

2. O przyjęciu decyduje prowadzący warsztaty

3. Na terenie obiektów noclegowych dostępne będę rowery dla swobodnego poruszania się uczestników warsztatów.  

 Wykładowcy

Edward Wolanin w wieku 5 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie u Urszuli Hop. Następnie, w Rzeszowie ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie Krystyny Matheis-Domaszowskiej. Jako najmłodszy w historii uczelni student, w wieku 15 lat rozpoczął naukę w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studiował pod kierunkiem prof. Jana Ekiera, prof. Bronisławy Kawalli, a w klasie kameralistyki u prof. Jerzego Marchwińskiego. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował naukę na Studium Podyplomowym u prof. Jana Ekiera. Edward Wolanin odniósł wiele sukcesów na konkursach krajowych i zagranicznych. Jeszcze w trakcie studiów został laureatem konkursów na stypendia artystyczne im. F. Chopina oraz Estrady Młodych na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1984). W XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie, jako członek polskiej ekipy, otrzymał nagrodę dla najlepszego polskiego pianisty, który nie przeszedł do III-go etapu. Trzy tygodnie po warszawskim konkursie zdobył II nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Palma de Mallorca (1985). Kilka lat później (1989) został laureatem I nagrody na III Europejskim Konkursie Chopinowskim w Darmstadt, otrzymując także szereg nagród specjalnych za najlepsze wykonanie etiud, nokturnów, polonezów i mazurków. Repertuar koncertowy pianisty obejmuje dzieła kompozytorów wszystkich epok – od Domenico Scarlattiego do twórców muzyki współczesnej – szczególnie Romualda Twardowskiego. Jako solista występował z wieloma orkiestrami, m.in. Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Concerto Avenna Andrzeja Mysińskiego, NOSPR w Katowicach, grając pod batutą wielu wybitnych dyrygentów, m.in. Bogusława Madeya, Jerzego Maksymiuka, Tadeusza Strugały, Antoniego Wita, Tadeusza Wojciechowskiego i Marka Pijarowskiego. Pianista bardzo chętnie koncertuje także jako kameralista, współpracując z wybitnymi artystami, jak Jerzy Artysz, Tomasz Strahl, Krzysztof i Kuba Jakowiczowie, Koncertował w wielu krajach Europy, w takich ośrodkach kulturalnych, jak Paryż, Londyn, Wiedeń (Bösendorfer-Saal), Rotterdam, Berlin (Charlottenburg, Schauspielhaus), Praga, Moskwa, a także w Japonii, Chinach, Iraku, Jordanii, Tunezji, Kuwejcie, Nigerii, Meksyku i USA. Brał udział w renomowanych Festiwalach Muzycznych: w Dusznikach-Zdroju, Słupsku, Antoninie, Mariańskich Łaźniach, Nohant, a jako kameralista także w Szlezwiku-Holsztynie i Montpellier. Edward Wolanin dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz płyt z muzyką solową i kameralną. W latach 2000-2001 ukazały się dwie płyty firmy fonograficznej Dux z utworami F. Chopina. Znalazły się na nich Preludia op. 28, Mazurki op. 30 oraz transkrypcje utworów kameralnych i Allegro de concert op. 46 na fortepian i orkiestrę symfoniczną. W ostatnich latach ukazały się trzy płyty z muzyką Romualda Twardowskiego: Koncert na fortepian i orkiestrę, Mały koncert na fortepian i grupę instrumentów oraz Campane I z cyklu ,,Symfonie dzwonów” na fortepian (Acte Préalable). W 2006 roku ukazały się dwie płyty z muzyką kameralną wydane przez wytwórnię Dux: Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 24 Józefa Wieniawskiego, nagrana z Patrycją Piekutowską (nominacja do nagrody Fryderyka 2006), oraz 2 cykle pieśni Karola Szymanowskiego Rymy dziecięce op. 49 do słów Kazimiery Iłłakowiczówny i Pieśni księżniczki z baśni op. 31 do słów Zofii Szymanowskiej, nagrane z Anną Mikołajczyk. W 2007 roku ukazały się w Meksyku Sonaty na skrzypce i fortepian Johannesa Brahmsa, nagrane z Eriką Dobosiewicz dla wytwórni fonograficznej Quindecim.W lipcu 2016 roku ukazała się najnowsza płyta artysty " Rzeka EN" z utworami Chopina , Rachmaninowa i Mahlera (DUX).

dr hab. Edward Wolanin, prof. UMFC - fortepian

dr Radosław Sobczak - fortepian

Urodził się w 1981 roku w Piszu. W roku 2006 ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Edwarda Wolanina, oraz kameralistyki prof.Macieja Paderewskiego. Uzupełnił studia muzyczne u prof. Victora Macarova. Jest laureatem II nagrody I Europejskiego Konkursu Pianistycznego „Halina Czerny- Stefanska in memoriam” w Poznaniu (2008). Został wyróżniony podczas XIV Miedzynarodowym Konkursie Pianistycznego im. F Chopina w Warszawie w 2000 roku, otrzymując tytuł „Najlepszego Polaka Konkursu” oraz wiele nagród pozaregulaminowych; m. in. Fortepian Yamaha od Fundacji prof. Reginy Smedzianki oraz stypendium Fundacji „ Crescendum est Polonia”. Występował w wielu polskich filharmoniach, brał udział w licznych festiwalach polskich jak i zagranicznych, takich jak : Chopin Festival „Settimane Musica li Bresciane-Genio e malinconia” we Włoszech, Piano Festival w Kitzingen (Niemcy) , Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku i Festiwal Muzyki Polskiej w Gyor ( Wegry), Krakow Piano Summer, Czarnoleski Festiwal Sztuk, Festiwal Beethovenowski w Głogówku, Dni Szymanowskiego w Zakopanem Festiwal, Chopinowski w Antoninie, Paderewski Days in New York.

W 2002 roku zagrał siedem recitali w Chinach na zaproszenie Shanghai Concert Hall. Wystapił w 2003 roku w koncercie dla parlamentarzystów europejskich w Strasburgu z okazji wejścia Polski do Uni Europejskiej. Jest pierwszym polskim pianistą , który wystąpił w Maskacie( Oman) na zaproszenie Ambasady Polskiej w Rijadzie, koncert odbył się w hotelu Crowne Plaza w 2010 r. Poza Polską koncertował w takich krajach jak ; Niemcy, Francja, Hiszpania, Czechy, Włochy, Rosja, Szwajcaria, Ukraina, Izrael, Palestyna , Arabia Saudyjska, Australia, Korea, Chiny i USA. W roku 2013 ukazała się jego płyta CD z trzema sonatami Beethovena, nastepna „The Spirit„ z utworami różnych kompozytorów zarejestrowanymi podczas recitali, obie wydane przez Fundacje „Cultura Animi”.  W czerwcu 2018 roku we współpracy z wytwórnią DUX wydał dwie solowe płyty CD z muzyką polską ; pierwsza z solowymi utworami Ignacego Jana Paderewskiego, druga z kompozycjami Karola Szymanowskiego. W tym samym roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Polskim Radiem umieścił jego nagranie Sonaty Paderewskiego w swoim projekcie ; Płyta CD - Senat RP w stulecie odzyskania niepodległości. Również w 2018 roku nagrał dla wytwórni DUX komplet etiud fortepianowych Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, jest to światowa premiera fonograficzna. Dwukrotnie był nominaowany do prestiżowej Nagrody Muzycznej „Fryderyk”- w 2019 za płytę „Paderewski”, w 2020 za płytę „Łukaszewski”. W listopadzie 2019 r. wykonał pamiętny recital w Lincoln Center w Nowym Jorku ( Bruno Walter Auditorium) z sonatami Paderewskigo i Szymanowkiego. Obecnie jest w trakcie realizacji projektu nagrania - „Misterium Muzyczne” kompozytora – Piotra Pietkiewicza, w skład którego wchodzą trzy odrębne cykle fortepianowe - „Monologia”, „Świat Grawitonów” i „Epifonia”. Jest członkiem Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego w Warszawie. W latach 2010-2012 był Profesorem na Chopin- Keimyung University w Daegu, w Korei. Płd. W latach 2012 - 2018 był wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym im . F. Chopina w Warszawie, a od 2012 roku również pedagogiem fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego Nr 4 w Warszawie. Od 2018 roku współpracuje z Chengdu extraordinary music company w Chinach.

Natalia Wolanin - coaching i relaksacja

Studentka ostatniego roku studiów „Coaching i doradztwo filozoficzne” na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studentka drugiego roku studiów magisterskich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj. Pełna energii i pomysłów wizjonerka o wielkiej pasji rozwoju osobistego i wpierania w rozwoju innych. Z zamiłowania i wyboru filozof i muzyk co znakomicie pomaga jej w pracy z artystami w: opanowaniu tremy, technikach relaksacyjnych oraz coachingu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji uczestników I turnusu III Mistrzowskich Warsztatów Pianistycznych w Czarnolesie:

Piotr Wilczyński - taniec towarzyski

Piotr Wilczyński - Tancerz, instruktor tańca, choreograf, trener par sportowych, tancerz w formule Pro-Am. Przygodę z tańcem rozpoczął w 1994 roku w warszawskim klubie Stodoła. Szkolił się pod okiem najlepszych trenerów i nauczycieli (m.in. Roman i Monika Pawelec, Tomasz Reindl, Joanna Dąbrowska, Adam Król, Robert Wota, Iwona Pavlovic) oraz wielokrotnie uczestniczył w szkoleniach i międzynarodowych kongresach tanecznych. Tancerz międzynarodowej klasy mistrzowskiej „S”. Uczestnik dużych wydarzeń typu Sylwester z Jedynką, 50-lecie TVP, „Jaka to melodia?”. Choreograf musicalu „My Fair Lady”, wystawionym w warszawskiej Sali Kongresowej w lutym 2014r. Współtwórca artystyczny corocznych seminariów Mary Kay, na których, wraz z zespołem tancerzy, przedstawia tematyczne, autorskie choreografie. Również od 2014r. bierze udział w turniejach Pro-Am, których formuła opiera się na tańcu zawodowego tancerza ze szkolonym przez niego amatorem/amatorką.

Lekcje wspólne to szczególna okazja do sprawdzenia na scenie tego, co uczestnicy nauczyli się podczas zajęć indywidualnych. Jeszcze przed publicznym występem na koncercie uczestników każdy może zagrać swój program, który następnie jest omawiany przez wykładowców warsztatów pianistycznych oraz przez samych uczestników. 

 

Lekcje Wspólne

Instrumentarium

Od początku powstania Mistrzowskich Warsztatów Pianistycznych w Czarnolesie zależy nam na zapewnieniu uczestnikom jak najlepszych warunków do pracy, nauki i twórczości. Dlatego też rokrocznie do Czarnolasu sprowadzamy nowe fortepiany i pianina, które podczas warsztatów są pod stałą opieką wybitnego stroiciela Andrzeja Garbe.

 

Pan Andrzej Garbe współpracował z wieloma wybitnymi artystami ze świata jazzu i muzyki klasycznej, stroi fortepiany na największych  festiwalach muzycznych w Polsce m.in. "Chopin i Jego Europa", "Letni Festiwal im. J. Waldorffa w Radziejowicach", przygotowywał również instrumenty na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Od 2020 r. współpracujemy z firmą Silesia Music Center, która użycza nam fortepiany firmy Fazioli i Kawai, a także pianina firmy Kawai -  instrumenty na najwyższym poziomie dające możliwość kreatywnej pracy nad techniką i dźwiękiem. Daje to wiele radości i satysfakcji z wyraźnie słyszalnych własnych postępów. 

 

Rozmowy filozoficzne

Rozmowy filozoficzne to nieodzowny element warsztatów. W naszym przekonaniu stałe poszerzanie horyzontów myślowych jest dla młodych pianistów prawdziwą studnią twórczych inspiracji. Każdy głos w dyskusji jest ważny, każde spojrzenie na daną sprawę otwiera nowe możliwości. Taka forma rozmów uczestników z wykładowcami, z artystami skłania do refleksji nad rzeczami i sprawami nad którymi do tej pory się nie zastanawialiśmy. Podejmujemy tematy dotyczące m. in. muzyki, sztuki, prawdy, piękna podpierając się dziełami najwybitniejszych filozofów i pisarzy. 

 

Przyjazna atmosfera rozwoju

Wielu uczestników opisuje atmosferę warsztatów w Czarnolesie jako "rodzinną", "przyjacielską", "wspierającą", "motywującą". W takim środowisku można wspinać się na wyżyny, można "sięgać gwiazd". Mocno w to wierzymy.  Rozwój muzyczny, artystyczny w naszym przekonaniu powinien być niezwykłą podróżą, wspaniałą przygodą, a przede wszystkim radością i wewnętrznym spełnieniem. Nie powinno tu być miejsca na niezdrową rywalizację, na pogoń za byciem lepszym od drugiego... za to powinno być miejsce na spojrzenie w głąb siebie, bez porównywania się z innymi. Choć trudno myśleć w ten sposób na co dzień, to jednak rozwój każdego artysty to sprawa zupełnie indywidualna. Każdy szuka w niej czegoś innego, każdy ma inny cel i marzenia. Dobrze jest podzielić się tymi celami i marzeniami z grupą wspierających osób. 

Harmonogram I turnusu:

Nie odpowiada Ci termin, albo nie ma już miejsc? Sprawdź inne organizowane przez nas Warsztaty w Zamościu! Kliknij poniżej.

Fundacja Rzeka EN

Formularz zgody rodziców